Gir 200.000 til Trøndersk Matfestival

Trøndersk Matfestival arrangeres 4.-6. august, og nå får festivalen drahjelp fra fiskeriministeren.

- Sjømatnæringen er veldig viktig og vi trenger gode utstillingsvinduer. Trøndersk Matfestival satser på lokal mat og gode smaksopplevelser, det vil jeg støtte, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Matfestivalen søkte om penger til en egen sjømatsatsing, og har fått støtte i form av 200.000 kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet. Pengene skal gå til aktiviteter rettet mot barn og unge.

- Vi vet at barn og unge bør spise mer fisk, da er det viktig å vise at sjømat er godt. Matfestivaler gir barn og unge muligheten til å ta til seg ny kunnskap via opplevelser. Å gi barn og unge et godt kosthold er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for fremtiden, sier Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»