Giske besøkte katastrofeområder i Japan

Ødelagte skolebygg og blottlagte grunnmurer, men også gjenopprettet orden og struktur, møtte Nærings- og handelsminister Trond Giske på hans første dag i Japan.

Statsråden startet sitt ukelange opphold i tsunamirammede Miyagi fylke i Sendai by.
- Jordskjelvet og tsunamien 11. mars ifjor fikk hele verden til å føle med det japanske folk. Når jeg, som første norske statsråd på besøk etter katastrofen, var det viktig for meg å reise direkte hit til Miyagi. Her ble befolkningen rammet hardest, sier Giske.

Her på østkysten forårsaket tsunamien ødeleggelser og tap av flest liv. Til sammen antas over 19.000 mennesker å ha omkommet. Giske møtte med lokale myndigheter, for å få en orientering om oppryddingsarbeidet.

- Norge kan bidra på flere områder. Vi vil være en partner, ikke bare i gjenoppbyggingen, men også i utviklingen fremover. Jeg er imponert over hvor samlet den japanske befolkningen står i denne situasjonen, og over hvor langt opprydningen har kommet, sier Giske,

Han møtte med borgermester Yurie Shirakawa og viseguvernør Masahiro Wako ved Miyagi fylke. Begge var svært interessert i å høre om hvilke områder statsråden mener at Japan og Norge kan dra gjensidig nytte av nærmere partnerskap.

- Vi har mye å hente på økt samarbeid. Det gjelder innenfor både maritim og marin næring og forvaltning. Men også innenfor utvikling og utnytting av fornybar energi og teknologi, sier Giske.

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, +4799621213, acl@nhd.dep.no.
Pressevakten i NHD, +47 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

Bilder vil bli lagt ut på departementets sider etter hvert på http://www.flickr.com/photos/nhd-info/

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker