Giske holder foredrag på BAMAs 125 års jubileum

Nærings- og handelsminister Trond Giske holder foredrag på BAMAs 125 års jubileum på Oslo Spektrum onsdag 27. september kl. 11.00.

Giske deltar også på en paneldebatt med blant andre Jeffrey Sachs og Chris White.

Kontaktperson for media: Senior kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas | 45 29 97 12 | kjb@nhd.dep.no .

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»