Giske inviterer til innspillskonferanse

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til konferansen ”Framtidens virkemiddelapparat” i morgen, fredag 10. februar. Konferansen er en mulighet for å spille inn til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA.

Stortingsmeldingen er planlagt lagt fram til våren. Den vil ta for seg Innovasjon Norge og SIVAs virkemidler. Det er et mål at meldingen skal gi retningen for et enklere virkemiddelapparat som er tilpasset norsk næringslivs behov i årene som kommer. Giske vil åpne konferansen som holdes på Radisson Blue Plaza i Oslo.

Program for konferansen:

10.00     Velkommen og introduksjon

               Trond Giske, nærings- og handelsminister

               Tore Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag

               Gunn Ovesen, administrerende direktør, Innovasjon Norge

                Harald Kjelstad, administrerende direktør, SIVA

10.35     Utfordringer og muligheter for norsk næringsliv – følger for virkemiddelapparatet?

                Victor D. Norman, professor, NHH

10.55      Virkemiddelapparatets rolle fremover

                Petter Brubakk, næringspolitisk direktør, NHO

                Hans-Christian Gabrielsen, forbundssekretær, Fellesforbundet,

                Vibeke Madsen, administrerende direktør, VIRKE

12.00      Lunch

12.30      Næringspolitiske virkemidlers rolle for å skape vekst og omstilling

                 Per Heum, administrerende direktør, SNF

12.55       Hvordan kan Innovasjon Norge og SIVA bidra til suksessfullt entreprenørskap?

                 Erlend Bullvåg, førsteamanuensis, Handelshøgskolen i Bodø

                 Karl-Christian Agerup, administrerende direktør, Forskningsparken AS

13.20       Hvordan kan Innovasjon Norge og SIVA bidra til flere vekstkraftige bedrifter?

                  Ragnhild Silkoset, professor, Handelshøyskolen BI

                  Tine Rørvik, administrerende direktør, Norner AS

13.45        Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle

                   Ragnar Tveterås, professor, Senter for innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger

                   Marcel Niederhauser, prosjektleder NCE Tourism - Fjord Norway

1410          Hvordan utnytte globale muligheter? – Kan Virkemiddelapparatet utgjøre en forskjell?

                    Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management

                    Alisdair Munro, direktør kunnskap og teknologi, VIRKE

                    Mikal Rohde, chairman & co-founder, cXense AS

1500           Refleksjon

                    Halvard Ingebrigtsen, Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet

1515           Slutt

Tid: Fredag 10. februar 2011 kl. 10.00 - 15.15.

Sted: Radisson Blue Oslo Plaza, Oslo.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221, eller NHDs pressetelefon, 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»