Giske lanserer strategi for mineralnæringen

Onsdag 13. mars  presenterer nærings- og handelsminister Trond Giske strategi for mineralnæringen.

Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. Dette er bakgrunnen for at strategi for mineralnæringen nå legges frem.

I strategien er det en rekke tiltak som vil bedre rammebetingelsene for å drive mineralvirksomhet i Norge. Strategien er en viktig etappe i det langsiktige arbeidet for å realisere de betydelige verdiene som ligger i norske fjell. Dette skal legge grunnlag for nyeetableringer og vekst i mineralnæringen.

Hvor: I  lokalene til Nærings- og handelsdepartementet i Kongens gate 8, Oslo

Når: Kl 12.00 - 13.00. Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål og intervju med Trond Giske. 

Redaksjoner som ønsker å være til stede bes sende en e-post til media@nhd.dep.no innen kl 10.00 i morgen, onsdag 13. mars.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Dokumenter og linker