Giske møter Nycomeds ansatte og ledelse

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker nedleggingstruede Nycomed mandag 11. februar. Her vil han møte bedriftens ledelse, tillitsvalgte og ansatte for å lytte til deres oppfatning av situasjonen.

Tidligere denne uken er det blitt kjent at de japanske eierne til Nycomed vurderer å flytte Elverums-produksjonen sin til anlegg i utlandet. Med dette står rundt 190 arbeidsplasser i fare. Statsråd Trond Giske reiser derfor til Elverum i Hedmark, for å sette seg inn i situasjonen.

- Det er en stor belastning for ansatte og lokalsamfunnet når hjørnesteinsbedrifter står i fare for å legge ned sin virksomhet. Det er tilfellet også hvis Nycomed i Elverum flytter sin produksjon ut av landet. Nå ønsker jeg å møte bedriftsledelsen, tillitsvalgte og ansatte for å lytte til hvordan de opplever situasjonen. Det er ikke tatt endelig beslutning om nedleggelse, sier Giske.

Statsråden møtte med ledelsen i det japanske selskapet Takeda, som eier Nycomed, under sin reise til Tokyo i mai 2012.

- Det har vært bekymring for at de japanske eierne skulle slå sammen produksjonsanlegg. Derfor var det viktig for meg å få fram at virksomheten på Elverum går med overskudd, at den leverer viktige varer og har dyktige medarbeidere. Takeda-ledelsen var høflige og lyttende, uten at de kom med noen løfter, sier Giske.

Han understreker at han vil gjøre sitt til å påvirke eierne til å opprettholde produksjonen på Elverum.

- Vi skal snu hver stein. Samtidig må vi være forberedt på en negativ beslutning. Da handler det om å ta vare på de ansatte på best mulig måte, sier Giske.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Dokumenter og linker