Giske og Navarsete mottok rapport fra Sørlandsutvalget

Report this content

Nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottok i dag rapporten Sørlandet i verden – verden på Sørlandet fra Sørlandsutvalget.

Sørlandsutvalget har utredet hvordan regionen kan utvikle næringslivet, slik at verdiskapningen og sysselsettingen kan bli enda sterkere i landsdelen. Utvalget ble nedsatt i august 2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Fredag 9. august mottok de to statsrådene rapporten Sørlandet i verden – verden på Sørlandet.

Rapporten gir en oversikt over utfordinger, muligheter og rammebetingelser for næringsutvikling på Sørlandet.

- Utvalget kommer med viktige innspill til hvordan vi kan sikre fortsatt vekst og verdiskapning i regionen. Næringspolitikk dreier seg om å se muligheter og utnytte de fortrinn man har, sier næringsminister Trond Giske.

Utvalget beskriver en teknologidrevet kunnskapsregion med god vekst, og med høyt innslag av internasjonalt orienterte bedrifter innenfor oljeteknologiindustri, prosessindustri og fornybar energi. Samtidig understreker utvalget at Sørlandets økonomi er sårbar for endringer i de globale rammevilkårene fordi oljeteknologiindustrien alene er så viktig for veksten.

Utvalget peker også på at det i tiårene fremover vil bli et grønt skifte i den globale økonomien.

- Mulighetene utvalget ser innenfor den grønne økonomien er viktig. Sørlandet er en region med lang og solid erfaring innen fornybar sektor, og det kan gi grunnlag for ny vekst både i det regionale og i det globale markedet, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Sørlandsutvalget er bredt sammensatt, med medlemmer fra begge Agder-fylkene. Næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren er representert. Utvalget har vært oppnevnt for en periode på to år, og rapporterer til Nærings- og handelsdepartementet.

Les hele rapporten her

Utvalget har hatt følgende mandat:

• Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold på Sørlandet
• Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen
• Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen og verdiskapingen i regionen

Utvalget består av følgende medlemmer:

• Leder: Torunn Lauvdal - rektor UiA
• Helene F. Fladmark – prosjektleder Eyde
• Kjell O. Johannessen – prosjektleder NCE Node
• Ranjith Molegoda – prosjekleder Aker Solutions
• Tom Nysted – konsernsjef Agder Energi
• Sarita Sehjpal – gründer og daglig leder Mother Indi
• Toffen Gunnufsen – gründer og styremedlem Toffen Live
• Agnes Norgaard – distriktssekretær LO Aust Agder
• Siri Mathiesen – regiondirektør NHO Aust Agder
• Erle Holstad Wright – studentrådsleder UiA /Oxford Research
• Anne Lene Dale – direktør Agderforskning
• Erling L. Hellum – direktør Innovasjon Norge Agder
• Ansgar Gabrielsen – styreleder Cultiva
• Tom John Versland – banksjef Sparebanken Pluss, Flekkefjord og Kvinesdal
• Lasse Eidskrem – destinasjonssjef, Destinasjon Hovden og Setesdal

Les hele rapporten her

Sørlandsutvalgets hjemmeisder

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Dokumenter og linker