Giske om vekstpakken for næringslivet

Nærings- og handelsminister Trond Giske sier vekstpakken med skattetiltak for næringslivet vil gjøre norsk næringsliv enda mer konkurransedyktig.

- Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett viktige tiltak for å gjøre norsk næringsliv enda mer konkurransedyktig. Nedsettelse av selskapsskatten, økt avskriving og 100 millioner til Skattefunn gjør det mer lønnsomt å investere og å satse på kompetanse og innovasjon i norske bedrifter. Dette bidrar til å fortsette den sterke sysselsettingsveksten i Norge. Regjeringen har tidligere varslet at den i revidert nasjonalbudsjett kommer med en pakke på 750 millioner kroner for å styrke skog- og trenæringen. Regjeringen fortsetter med dette den aktive næringspolitikken som har sørget for at Norge har Europas laveste arbeidsløshet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les mer om tiltakspakken for skogsektoren her.
Les mer om vekstpakken for næringslivet hos Statsministerens kontor.
Les mer om redusert friinntekt i petroleumsskatten hos Finansdepartementet.
Se opptak her fra statsministeres pressekonferanse om vekstpakken.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker