Giske til Asia

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Myanmar, Vietnam, Laos, Bangladesh, og Thailand i perioden 31.mars til 8. april 2013.

- Verden er i endring. Asiatisk økonomi blir stadig viktigere. Norsk næringsliv har alle forutsetninger for å surfe på Asia-bølgen og den økonomiske veksten i regionen. Vi skal være ydmyke i denne satsingen, men samtidig jobbe hardt for å bedre rammebetingelsene for norsk næringsliv ute, sier Giske.

Myanmar
Giske besøker Myanmar sammen med representanter for norske bedrifter som har interesse for virksomhet i Myanmar. Nærings- og handelsministeren vil også ha politiske samtaler. Formålet med besøket er å opprettholde den gode kontakten mellom norske og myanmarske myndigheter om den videre sosiale og økonomiske utviklingen i Myanmar.

Vietnam
I Vietnam skal Giske ha politiske møter med Vietnamesiske myndigheter om næringssamarbeid og frihandelsavtaleforhandlinger. Giske møter også norsk næringsliv som har betydelig tilstedeværelse i Vietnam.

Laos
I Laos skal Giske ha politiske samtaler og besøke vannkraftselskapet Theun Hinboun Power Company som i januar i år åpnet to nye kraftstasjoner, en ny dam og en ny kraftlinje. Statkraft drifter og vedlikeholder anlegget.

Bangladesh
Formålet med besøket er å opprettholde den godekontakten mellom norske og bangladeshiske myndigheter. Norge vil fortsatt være en god samarbeidspartner i den videre sosiale og økonomiske utviklingen i Bangladesh.

Thailand
I tillegg til politiske samtaler skal Giske blant annet møte representanter for norsk næringsliv.

Reportasjebilder fra reisen blir som vanlig fortløpende publisert på NHDs Flickr-side: http://www.flickr.com/photos/nhd-info/ til fri redaksjonell bruk mot kreditering av fotograf.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken (med på reisen, fem timers tidsforskjell), mobil 992 18 303, e-post
trond.viken@gmail.com  
eller pressevakten (i Oslo): 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker