Giske til Moskva

 

Nærings- og handelsminister Trond Giske leder den norske delegasjonen til det 15. møtet i norsk-russisk økonomisk kommisjon i Moskva fredag 2. mars. Den russiske delegasjonen ledes av første visestatsminister Viktor Zubkov. Før plenumsmøtet i kommisjonen møtes de to til et formøte der enkeltsaker vil bli adressert.

Samarbeidet i norsk-russisk økonomisk kommisjon har høy prioritet i begge land. Det er viktigste arena for å ta opp flere bilaterale saker, langt utover de rent økonomiske.

Pressen må gjennom en sikkerhetssjekk kl. 10.00 ved inngangen til Vozdvizjenka. Det vil bli gitt anledning til å filme/ta bilder ved begynnelse av plenumssesjonen. Denne vil i tillegg bli lydoverført til et presserom.

Pressen vil også få anledning til å stille spørsmål i forbindelse med undertegningsseremonien. Endringer i programmet kan forekomme.

 

 

Sted: Regjeringens representasjonshus, Vozdvizjenka 16, Moskva.

Tid: Fredag 2. mars

10.00-10.15    Sikkerhetssjekk for journalister

13.30-13.45    Signering av dokumenter

13.45-14.00    Pressemøte

Kontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i NHD, 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

 

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker