Giske til Småtinget

Nærings- og handelsminister Trond Giske møter Jan Tore Sanner (H) til debatt når han onsdag 21. august besøker Småtinget.

Småtinget er en konferanse for små og mellomstore bedrifter. NHO står bak arrangementet, som i år handler om hva som skal til for å styrke konkurransekraften hos norske småbedrifter.

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar i debatt mot Jan Tore Sanner (H). Temaet for debatten er konkurransekraft.

Når: Onsdag 21. august. Debatten mellom Giske og Sanner starter kl 15.00.

Hvor: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»