Giske til Trondheim

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Trondheim 7. mars. Her vil han delta på Kommunekonferansen, Abelkonkurransen og Gunnerusforelesningen.

Kommunekonferansen arrangeres årlig av KLP, og avvikles 6.-8- mars. Denne gangen er temaet "Valgets kval - utfordringer og muligheter for Norge 2013".

Statsråden vil holde innlegg om "Offentlig utgiftsvekst – problem eller problemløser?" klokken 14.25-15, og delta i paneldebatten "Offentlig sektor - eser ut" klokken 15.40-16.30. Andre paneldeltakere er Jan Tore Sanner og Matz Sandman. Debatten blir ledet av Marvin Wiseth. Giske vil være tilgjengelig for presse i forbindelse med deltakelsen sin på konferansen.

Sted: Clarion hotell, Brattørkaia 1. 

Giske har også fått æren av å dele ut matematikkpris til vinneren av Abelkonkurransen, klokken 17.00-18.00 på NTNU Gløshaugen.

Her har over 3000 elever fra videregående skole deltatt. Det er Norsk matematisk forenings om står bak arrangementet, i samarbeid med Abelprisen. Statsråden vil også her delta i en debatt med Jan Tore Sanner, Berig Osnes fra PGS (Petroleum Geo-Services) og prorektor Kari Melby fra NTNU. Temaet er "Hvordan legge til rette for realfagsstudenter?". Statsråden vil være tilgjengelig for presse i etterkant av utdelingen.

Sted: NTNU Gløshaugen, Høgskoleringen 1.

Statsråden avslutter dagen hos Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Gunnerusforelesningene, klokken 19-21, i Festsalen hos Trondheim Katedralskole. Den første forelesningen vil bli hold av tidligere statsminister Kåre Willoch og har tittelen "Etikk i næringsliv og politikk". Statsrådens forelesning har tittelen "En ansvarlig nærings- og handelspolitikk".

Sted: Trondheim Katedralskole, Erling Skakkes gate 47 c.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Dokumenter og linker