Godkjenner Lerøys kjøp av Havfisk og Norway Seafoods

Nærings- og fiskeridepartementet har godkjent den fiskerimessige siden av eierendringen i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS  ved at Lerøy Seafood Group ASA gis tillatelse til å overta 64,42 % av aksjene i Havfisk ASA og 73,63 % av aksjene i Norway Seafoods AS. 

- Lerøy er i dag en av Norges ledende sjømatleverandører. Etter min oppfatning vil Lerøys inntreden i Havfisk og Norway Seafoods kunne styrke fiskeforedlingsvirksomheten, og være positivt for hvitfisknæringen i Norge gjennom selskapets solide kompetanse og brede distribusjonsnettverk, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Godkjennelsen er gitt etter reglene i deltakerloven og godkjennelse gjelder den fiskerimessige siden av kjøpet.

Alle vilkår knyttet til Havfisk ASA sine tidligere tillatelser er videreført. Det betyr at alle leveringsvilkår knyttet til torsketrålerne forblir uendret og likeens aktivitetskravet som Havfisk ASA har på sine seks anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker