Gratulerer ny Innovasjon Norge-sjef

- Jeg vil gratulere Anita Krohn Traaseth med en av de viktigste og mest spennende stillingene i norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Hovedstyret i Innovasjon Norge har ansatt Anita Krohn Traaseth (42 år) som administrerende direktør i selskapet.

- Anita Krohn Traaseth har gjort seg bemerket med kompetanse både innen teknologiutvikling og ledelse. Hennes erfaring gjør henne godt egnet til å lede selskapet. Jeg ser fram til å samarbeide om Innovasjon Norges videre utvikling, sier næringsminister Monica Mæland.

Anita Krohn Traaseth kommer fra stillingen som administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge. Krohn Traaseth har tidligere blant annet vært administrerende direktør i kommersialiseringsselskapet Simula Innovation, og har hatt tilsvarende stilling i gründerselskapet Intelligent Quality AS. I en periode var hun strategidirektør i programvaredivisjonen til Det Norske Veritas.

Anita Krohn Traaseth tiltrer stillingen 15. september. Det er hovedstyret i Innovasjon Norge som utpeker  administrerende direktør til selskapet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker