Håper å komme i mål med frihandelsavtale i år

Kronprins Haakon åpnet toppmøtet da norsk og vietnamesisk næringsliv og politikere møttes for å diskutere frihandelsavtale med Vietnam.

Målet er å få forhandlingene i havn i løpet av året.

– Vi ønsker å bruke dette besøket til å fremme forhandlingene. Vi vil vise at en frihandelsavtale vil bidra til økt næringslivssamarbeid mellom Norge og Vietnam. Det vil også gi økt verdiskapning i begge land, sier Mæland på møtet i Vietnams største by, Ho Chi Minh-byen.

Hovedformålet med besøket til Vietnam er å bidra til økt samarbeid mellom norsk og vietnamesisk næringsliv og fremme frihandelsavtaleforhandlingene med Vietnam.

Økt samarbeid

Det var NHO og deres vietnamesiske søsterorganisasjon VCCI som sto bak møtet om de pågående forhandlingene mellom EFTA og Vietnam.

Både norske bedrifter i Vietnam og lokale vietnamesiske bedrifter deltok på møtet. De norske bedriftene pekte på Vietnam som et spennende marked i vekst. De vietnamesiske bedriftene presenterte sine synspunkter, og identifiserte fordelene av en avtale sett fra vietnamesisk hold.

– Grip mulighetene

– Det er stort potensial før økt handel og investeringer innen sektorer som maritim, marin og fornybar energi. Derfor er det viktig at bedriftene griper mulighetene en fremtidig frihandelsavtale vil gi, sier Mæland.

Begge sider understreket at en frihandelsavtale vil være et positivt bidrag i arbeidet med å styrke de økonomiske båndene mellom Norge og Vietnam. Partene arbeider ut fra en felles målsetning om å sluttføre forhandlingene innen utgangen av 2014.

Fakta om forhandlingene:

Norge forhandler gjennom EFTA om en bred, moderne frihandelsavtale med Vietnam. Forhandlingene startet opp i mai 2012. Det er avholdt totalt syv forhandlingsrunder, den siste fant sted i februar 2014. Det er god fremdrift i forhandlingene, og syvende forhandlingsrunde var preget av positiv utvikling på flere områder.

EFTA og Vietnams økonomier er komplementære og Vietnam vurderes som et viktig fremtidig marked med store muligheter for økt samhandel og investeringer. Norge prioriterer forbedret markedsadgang for handel med varer og tjenester innen viktige sektorer som maritim, marin, olje og gass, fornybar energi og telekommunikasjon. En frihandelsavtale vil gi norsk næringsliv stabile og forutsigbare rammebetingelser i Vietnam og bidra til at norske bedrifter ikke blir diskriminert i forhold til andre handelspartnere, for eksempel EU.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker