Høyring - fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort å sende Noreg Fiskarlag sitt forslag om regulering av fisket etter reker i Skagerrak og Nordsjøen på høyring. Hovudsaka i forslaget er å lukke dette fisket for fartøy under 11 meter.

I dag er fisket berre lukka for fartøy på eller over 11 meter. Departementet vil gjere ei ny vurdering av saka etter høyringsrunden.

-   Dette er ei sak med mange ulike synspunkt. Eg meiner derfor det er viktig å få opplyst saka best mogeleg. Ei open høyring kan bidrege til det, seier statssekretær Ronny Berg.

Høyringsfrist er 28. april 2017.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker