Justerer opp fartøykvotene i kongekrabbefisket

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å justere opp de midlertidige fartøykvotene i kongekrabbefisket. - Vi øker full fartøykvote fra 640 kg til 1890 kg fra årets start, av hensyn til aktører i næringen som ønsker å utnytte et godt marked tidlig på året, sier statssekretær Ronny Berg. 

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift om regulering av fisket etter kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø i 2017. Fartøy med adgang til å fiske i det kvoteregulerte området kan fange og lande 1800 tonn hankrabber, 150 tonn hunkrabber og 200 tonn skadet hankrabber i det kvoteregulerte området i 2017. Det er avsatt 8 tonn hankrabber til turistfiske og 1 tonn hankrabber til fritidsfiske.

Stortinget har til behandling et forslag om utvide reglene for hvem som kan delta i det kvoteregulerte området til å omfatte alle fartøy som oppfyller de alminnelige reglene og er registrert i Finnmark. Dette vil eventuelt påvirke størrelsen på fartøykvotene, og det blir derfor nå fastsatt midlertidige fartøykvoter i 2017. De midlertidige kvotene skal sikre at fangsten kan starte opp på normal måte inntil saken i Stortinget er ferdigbehandlet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker