Klart for Norges største mineralfunn

Nytt gruveprosjekt kan gi jobb til 500 på landsbasis. - Det ligger store verdier skjult i fjellene våre som kan bidra til viktig verdiskaping i lokalsamfunn, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har behandlet planene til Nordic Mining om å starte gruvedrift i Engebøfjellet i  Naustdal og Askvoll. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag stadfestet reguleringsplanen, og Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi i Førdefjorden.

­- Norge trenger flere ben å stå på. Engebøprosjektet skal hente ut verdifulle mineraler, som brukes i alt fra tannkrem til maling og som metall i fly og sportsutstyr. Engebø vil bidra til økt aktivitet og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Det er funnet store forekomster av rutil i Engebøfjellet. Regjeringen har satt som en forutsetning for å kunne tillatte fjorddeponi at det marine miljøet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det er derfor strenge krav til overvåking av utslipp. Overvåking og dokumentasjon skal kontrolleres av myndighetene. Det er første gang det er stilt krav i en utslippstillatelse om å dokumentere at sjømaten er trygg.

- Engebøprosjektet er det største planlagte mineralprosjektet i Norge. Vi snakker her om investeringer på rundt to milliarder kroner, sier Mæland.

Det kan være nok ressurser for utvinningsvirksomhet i nærmere 50 år. Prosjektet vil gi et bidrag til norsk verdiskaping på om lag 500 millioner kroner per år. Forskningsstiftelsen SINTEF anslår at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen. Totalt kan det bety 300 arbeidsplasser i Sunnfjord-regionen og 500 på landsbasis.

- Skal Norge sikre fremtidens arbeidsplasser og velferd må vi ha konkurransedyktige  bedrifter. Mineralnæringen kan være en motor for økt aktivitet og flere arbeidsplasser i distriktene, sier Mæland.

Les mer på: regjeringen.no/nfd

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker