Kulturnæringskonferanse i Tromsø 26. og 27. mai

Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland arrangerer nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø 26. og 27. mai.

Christian Ringnes og Christen Sveaas er to av innlederne på konferansen som får rundt 300 deltagere. En rekke aktører i og rundt kulturnæringene deler erfaringer og tanker om finansiering og utvikling av kulturnæringer og viser interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer.

De to ministrene vil være tilgjengelige for intervju mellom kl. 11-11.30 mandag 26. mai i resepsjonen på Clarion Hotel The Edge. Ta kontakt på forhånd om det er ønskelig med intervju.

Fullstendig program (.pdf)

Kontaktpersoner:

For kulturminister Thorhild Widvey: Stine Hansson, mobil 959 60 832.
For næringsminister Monica Mæland: Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker