Kvote for vågehval i 2016

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 880 dyr i vågehvalfangsten i 2016.

Kvoten for 2016 innebærer en nedgang fra 1286 dyr de foregående årene. I år er det første året i en ny seksårig forvaltningsperiode. Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

Underområdene for Svalbard, Barentshavet og Norskehavet slås sammen til ett område også i år. Dette er biologisk begrunnet og vil legge til rette for større fleksibilitet for fangerne

- Ved å slå sammen fangstområdene gjør vi det enklere å fangste i de områdene der hvalen har stått tettest de siste årene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fangstene de tre siste årene har vært 594 dyr i 2013, 736 dyr i 2014 og 660 dyr i 2015. Antall fartøy i fangst var 21 i 2013, 20 i 2014 og 2015. Det skal utformes et reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringen.

-  Viser det seg nødvendig, skal jeg vurdere muligheten for å utvide fangstgrunnlaget for næringen lenger ut i fangstsesongen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker