Kyststatsavtale om forvaltningen av kolmule for 2014

EU, Færøyene, Island og Norge er enige om en kyststatsavtale om forvaltning av kolmule for 2014. Bestandssituasjonen viser en fin økning og kolmula er i god forfatning. Kyststatene har avtalt en totalkvote for 2014 på 1, 2 millioner tonn.

–Det har vært noen svært krevende måneder med fiskeriforhandlinger om ulike avtaler og jeg er meget glad for at vi nå har fått på plass også denne avtalen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kvoten er en betydelig økning fra 643 000 tonn i 2013. Innenfor totalkvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for ikke-kyststaters fiske i internasjonalt farvann.

Den norske kvoten på kolmule er på 284 549 tonn tonn.

Les hele saken og de signerte avtalene på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker