Landsdekkende såkornfond til Bergen og Nord-Norge

- Unge, innovative bedrifter i hele landet trenger kapital og kompetanse for å lykkes og bidra til omstilling av næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen oppretter nå to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal forvaltes fra Bergen og Nord-Norge.

Såkornfond investerer i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

Staten vil bidra med 150 millioner kroner i investeringskapital i hvert av fondene. Private investorer må bidra med minst tilsvarende beløp. Fondene blir dermed på minimum 300 millioner kroner hver.

Hvert av de to nye fondene kan investere i om lag 15 bedrifter. Fondene vil bidra til nytt næringsliv slik at norsk økonomi får flere bein å stå på.

– Jeg er glad for at et av fondene legges til Bergen. Byen har et svært godt miljø for forskning og utvikling, men det trengs penger for å gjøre ideene salgbare. Nå følger vi også opp målet om å legge til rette for nye såkornfond i universitetsbyene, sier næringsminister Monica Mæland.

– Med et fond i Nord-Norge bidrar vi til å styrke mulighetene for nordnorsk næringsliv. Samtidig er det en viktig og konkret leveranse i nordområdepolitikken, som det er bred enighet om, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fondene skal være landsdekkende, men all erfaring er at de har størst betydning for den regionen de er lokalisert i. Innovasjon Norge forvalter statens interesser i fondene. De skal nå velge forvaltere for fondene gjennom en åpen konkurranse. Deretter skal privat kapital hentes inn. Forvaltere og investorer velger bransjer fondene spesialiserer seg på. Det vil ta om lag ett år før fondene kan begynne å investere.

Pressekontakt:

For næringsministeren:Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mrd@nfd.dep.no, mob: 970 55 024.

For fiskeriministeren: Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, lno@nfd.dep.no, mob: 934 19 402.

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker