Legg til rette for fiskemottak på Svalbard

- Det er viktig for Svalbardsamfunnet å utvikle næringsgrunnlaget sitt. Eit fiskemottak vil kunne gi til fleire arbeidsplassar i ein nødvendig omstillingsperiode, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Havressursslova er i dag utvida til å gjelde Svalbard. Svalbard får no dei same reglene som gjeld på fastlandet, og at styresmaktene får dei nødvendige heimlane for å utøve kontroll.

- Det er viktig å leggje til rette for at nye bedrifter på Svalbard har dei same gode rammevilkåra som fastlandet, og som også sikrar god kontroll over ressursuttaket vårt, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker