Lettere å bli lærling på fiskebåt

- Vi er helt avhengig av at fiskeflåten trekker til seg unge fiskere. Derfor innfører vi allerede for dette skoleåret en ordning der lærlinger kan ta med seg egne kvoter ut på fiskebåten. Dette vil gjøre det mer attraktivt for rederiene å ta imot lærlinger, samtidig som lærlingen får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en ordning med lærlingekvoter. Ordningen trer i kraft i inneværende skoleår, og dette betyr at lærlinger kan ta med seg egen kvote ut på båten når fisket starter opp i 2015.

- Vi skal opprettholde arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden, sier Aspaker.

Høringsrunden på lærlingkvoteordningen ble avsluttet i august, og Nærings- og fiskeridepartementet er nå i dialog med Fiskeridirektoratet, fylkeskommunene og næringen for å få på plass detaljene i ordningen til det beste for lærlinger, rederier og myndigheter.

Undervisningskvoter blir i dag tildelt videregående skoler under forutsetning av at elevene deltar i fisket. For elever som skal ut i praksis etter to års videregående skolegang kan det imidlertid være vanskelig å få lærlingplass på fiskefartøy. Derfor innføres en ordning med øremerkede lærlingkvoter som er knyttet til elever, som et supplement til skolekvotene som er avsatt til undervisningen i årene før man begynner som lærling.

Felles for skole- og lærlingkvoter er at de må tas av de ordinære totalkvotene.

Last ned bilde fra flickr

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker