Liv Holmefjord held fram som fiskeridirektør

Liv Holmefjord er i statsråd i dag utnemnd til fiskeridirektør for ein ny åremålsperiode på seks år.

- Fiskeridirektoratet legg til rette for lønnsam og verdiskapande næringsaktivitet langs kysten. Liv Holmefjord har i sin første åremålsperiode som fiskeridirektør vist seg godt kvalifisert til å leie dette arbeidet, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeridirektoratet vart etablert i Bergen i 1900. Direktoratet gir råd til Nærings- og fiskeridepartementet om korleis fiskeri- og havbruksnæringa bør forvaltast, og kontrollerer at lover og reglar blir følgde. Dei faglege oppgåvene i Fiskeridirektoratet er delt i dei tre hovudområda havressursforvaltning, havbruksforvaltning og marin arealforvaltning.

Liv Holmefjord (52 år) er utdanna siviløkonom ved Noregs handelshøgskole.

Ho var assisterande fiskeridirektør i fire år frå 2004 før ho vart utnemnd til fiskeridirektør 1.oktober 2008. Før det arbeidde ho i Statens Fiskarbank og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

Fiskeridirektoratet er Nærings- og fiskeridepartementet sitt fremste rådgivande og utøvande organ i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Direktoratet har om lag 450 årsverk fordelt på hovudkontoret i Bergen, 7 regionkontor og 21 lokale fiskerikontor.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker