LNG-framstøt i Tyskland

​Økt bruk av flytende naturgass (LNG) i skipsfarten blir et av hovedtemaene under de politiske samtalene statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet skal ha med sin tyske kollega i Berlin 8. september.

– Bruk av LNG i skipsfarten imøtekommer både krav til miljø og skipsfartens konkurranseevne. Norge har i dag en sterk LNG-klynge. Dette er en klynge vi ønsker å videreutvikle. Tyskland som alle andre store skipsfartsnasjoner, bør ha interesse av å satse på LNG, sier Lind.

Hun viser til at flytende naturgass som drivstoff på skip, vil eliminere partikkel- og svovelutslipp, minske CO2-utslipp og redusere NOx-utslipp med 90 prosent.

Spørsmål knyttet til fornybar energi og økonomisk utvikling i Norge og Tyskland står også på agendaen.

– Tyskland er et strategisk viktig land for Norge og er en av våre viktigste handelspartnere, sier Lind.

Lind skal også besøke den store maritime utstyrsmessen SMM i Hamburg og dele ut prisen «Ship of the Year». Besøket til Tyskland varer fra 6.-8. september.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»