Løsning for Store Norske på Svalbard

Regjeringen bidrar med finansiering for Store Norskes gruveselskap på Svalbard. Selskapet tilføres kapital ved at staten kjøper eiendommer og gir eventuelt lån.

– Jeg er glad for at regjeringen bidrar til å løse en vanskelig situasjon for selskapet. Det er klokt for Norge, Svalbard-samfunnet og selskapet. Gruveselskapet bidrar til et livskraftig samfunn i Longyearbyen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) er i en krevende økonomisk situasjon. For å legge til rette for videre drift i selskapet, har regjeringen i dag, med forbehold om Stortingets samtykke, besluttet å bidra med kapital til Store Norske-konsernet som kan tilføres gruveselskapet (SNSG). Løsningen innebærer at staten kjøper eiendommer fra konsernet og eventuelt bidrar med et lån. Konsernet får tilført 500 millioner kroner som skal stilles til rådighet for SNSG.

Målet med statens eierskap i Store Norske er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes. Selskapet skal videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk.

– Det er viktig å opprettholde både næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruvedriften til Store Norske er et bidrag til dette. Samtidig er dette en bransje med krevende markedsforhold og betydelig risiko. Denne avtalen legger til rette for at driften i gruveselskapet kan fortsette, men det er ingen garanti for at markedsforholdene fremover blir gode nok til å gi grunnlag for videre kulldrift på sikt, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har inngått avtalen med selskapet og dets bankforbindelse, og setter pris på at alle parter har vært konstruktive. Konsernet får anledning til å forvalte grunneiendommer og aktiva. Forvaltningen skal skje på statens vegne og på markedsmessige vilkår.

Regjeringen vil om kort tid fremme en proposisjon for Stortinget.

– Jeg er opptatt av at Svalbard-samfunnet får flere ben å stå på. Regjeringen vil følge opp næringsplanen for Svalbard, og jeg planlegger et besøk til Longyearbyen nå før sommeren. Vi vil også komme med tiltak for omstilling i den kommende Svalbard-meldingen, sier Mæland.

Gruvevirksomheten på Svalbard drives av Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG), som er et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). Gruvevirksomheten drives i Svea Nord, Lunckefjell og Gruve 7 ved Longyearbyen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker