Må ta lus på alvor

-Situasjonen for sjøørreten er bekymringsfull. En varm vinter har gitt gode vekstforhold for lakselusen, og oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte.  Jeg opplever at næringen tar problemet på alvor, men jeg vil fortløpende vurdere behovet for nye tiltak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som er tilfreds med at tilsynsmyndighetene nå legger opp til en streng praksis.

I en felles melding varsler Havforskningsinstituttet og Mattilsynet om høyt smittepress lang kysten fra Rogaland til Nord-Trøndelag og de ber oppdretterne vise aktsomhet fremover.

- Lakselus og resistensproblemer er næringens mest akutte problem, som det haster å gjøre noe med.  I regjeringens forslag til vekst som nå er på høring, stilles det derfor strenge miljøkrav. Vi vil bruke det momentet som nå er i næringen rundt utvikling av nye metoder mot lakselus til å dreie hele havbruksnæringen over i en mer bærekraftig retning, sier Aspaker.

Les melding fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet her

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»