Mæland åpner reiselivskonferansen Nord i Sør

Næringsminister Monica Mæland går om bord på Hurtigruta midt i Oslo, torsdag 9. januar kl. 12.

Det er store muligheter for reiselivet i nord. Torsdag er det mønstring på Hurtigruta MS Trollfjord i Oslo. Næringsminister Monica Mæland åpner konferansen, der Nord-Norges framtid blir debattert.

Når: torsdag 9. januar kl. 12.

Sted: Hurtigruta, Rådhuskaia, Oslo.

Nord i Sør er møteplassen for nordnorsk reiseliv, bedrifter, organisasjoner, kjedekontor, lokale og sentrale politikere. Konferansen arrangeres for åttende gang, og er blitt en viktig arena, både faglig og sosialt.

Les mer om konferansen hos NHO Reiseliv.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker