Mæland besøker Oslo Børs

Næringsminister Monica Mæland besøker Oslo Børs tirsdag 17. desember.

Hensikten med besøket er først og fremst å få nærmere innsikt i hvordan børsen og kapitalmarkedene fungerer.

Staten er største eier på Oslo Børs, og regjeringen er opptatt av at det statlige eierskapet forvaltes på en ansvarlig, profesjonell og forutsigbar måte. Næringsminister Monica Mæland ønsker innspill til statens eierskapsutøvelse, og skal ha et møte med børsdirektør Bente A. Landsnes om blant annet dette temaet.

Pressen er velkommen til å stille spørsmål til statsråden og børsdirektøren i etterkant av møtet.

Når: Tirsdag 17. desember kl 12:15.

Hvor: Oslo Børs.

Kontaktpersoner for pressen:

For næringsministeren: Fung. kommunikasjonssjef Martine Røiseland, tlf 970 55 024, e-post: mrd@nhd.dep.no

For Oslo Børs: Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf 930 60 000, e-post: per.eikrem@oslobors.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker