Mæland habil i Statkraft-saken

Lovavdelingen slår fast at næringsminister Monica Mæland er habil i forbindelse med valget av Thorild Widvey som styreleder i Statkraft.

- Jeg er glad for at Lovavdelingens uavhengige gjennomgang har kommet frem til at jeg er habil. Min relasjon til Thorhild Widvey er ikke en relasjon som bryter forvaltningslovens regler for habilitet. Den er ikke engang i nærheten av å bryte dem, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Nærings- og fiskeridepartementet ba i slutten av juli lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere Mælands habilitet. Bakgrunnen var spørsmål rundt næringsministerens relasjon til styreleder Thorhild Widvey i Statkraft. 

Lovavdelingen har kommet frem til at Mæland er habil. 

Hele Statkraft-styret var på valg i år. I juni ble det valgt nytt styre, med Thorhild Widvey som styreleder. I tillegg ble Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna valgt inn som nye styremedlemmer.

- Det nye styret i Statkraft er meget kompetent, med mye ledererfaring, god innsikt i norsk næringsliv, god samfunnsforståelse, internasjonal erfaring og tung industriell bakgrunn. Det har også en betydelig kompetanse på kraft- og energimarkedet, sier Mæland.

Staten forvalter eierskapet i 70 selskaper.

- Vi har et stort statlig eierskap i Norge. Vår oppgave er å sørge for at styrene er kompetente. Noe av det viktigste vi gjør som eier er å velge styremedlemmer. Dette er prosesser vi jobber grundig med, og som pågår over flere måneder. Vi vurderer alltid flere kandidater når styreledere eller styremedlemmer skal innstilles. Det er selskapenes behov og styrenes samlede kompetanse som er avgjørende for valget av styremedlemmer, sier Mæland.

Pressekontakt:

Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker