Mæland møtte Yara-ledelsen

Næringsminister Monica Mæland hadde i dag møte med styreleder Bernt Reitan og konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

- De forsikret om at selskapets styre og ledelse tar både Økokrim-saken og arbeidet med anti-korrupsjon på største alvor. Staten har nulltoleranse for korrupsjon, sier næringsminister Monica Mæland.

Bakgrunnen for møtet var at statsråden ønsket å få status i saken som er under etterforskning, og en orientering om selskapets arbeid med anti-korrupsjon, etikk og etterlevelse.

- Det var viktig for meg å understreke at Yara må ta lærdom av sine erfaringer og at selskapet arbeider effektivt og systematisk med å utvikle arbeidet innenfor disse viktige områdene, sier Mæland.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker