Mæland til Arendalsuka

Statlig eierskap, omstilling, klima og grønn vekst står på programmet når næringsministeren besøker Arendalsuka.

- Norsk økonomi står overfor flere utfordringer, og en rekke av disse vil bli debattert på Arendalsuka. Jeg ser frem til å møte både næringslivet og politiske aktører, sier næringsminister Monica Mæland.

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes. Les mer om Arendalsuka her.

Næringsministeren er på Arendalsuka fra 13.-14. august.

Program

Bedriftsbesøk hos sjøforsikringsselskapet Gard

Når: Torsdag 14:00-15:00

Hvor: Kittelsbuktveien 31, Arendal.

Debatt om regionenen og det grønne skiftet

Når: Fredag 14. august 08:30-09:30

Hvor: Grid-senteret, Teaterplassen 3, 1 etg.

Debatt: Er staten en dårlig eier?

Når: 14:00.

Hvor: Arendal kultur- og rådhus.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (med til Arendal), mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker