Mæland til Bergen

Næringsminister Monica Mæland holder et innlegg om regjeringens næringspolitikk og satsing på næringsklynger under Bergen fylkeskommunes nyttårsmøte fredag. 

Mæland vil blant annet ta opp den nåværende situasjonen i norsk økonomi og fremtidige utfordringer i 2014. Hun vil også snakke om den positive utviklingen i Hordaland. Statsråden vil være tilgjengelig for kommentar etter innlegget. 

Hva: Bergen fylkeskommunes Nyårsmøte 2014

Hvor: Radisson Blue Bryggen

Når: 3. januar, klokken 09:50

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no (med til Bergen), eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker