Mæland til Brussel

Næringsminister Monica Mæland besøker EU-hovedstaden Brussel 15.- 16. april.

– EU er Norges viktigste handelspartner. Det er viktig for meg å følge opp de norske næringsinteressene her, sier næringsminister Monica Mæland.

Forhandlingene om en ny handelsavtale mellom EU og USA (TTIP) er et av temaene når Mæland møter EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

– En avtale mellom EU og USA vil få konsekvenser for norske bedrifter. Vi følger derfor forhandlingene nøye, sier Mæland.

Næringsministeren skal også møte EUs kommissær for det indre marked, industri og entreprenørskap, Élzbieta Bieńkowska. De to skal snakke om Europakommisjonens arbeid med en ny strategi for varer og tjenester.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (med til Brussel), mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker