Mæland til Kvinnherad

Besøk hos Hydro og Harding står på programmet når næringsminister Monica Mæland gjestar Kvinnherad tysdag 17. mars.

Mæland er tilgjengeleg for media i samband med besøket. 

Program

Hydro Husnes

Når: 11:25-12:25.

Kvar: Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes.

Harding 

Når: 14:10-15:10.

Kvar: Seimsvegen 116, 5472 Seimsfoss.


Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgjevar Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakta: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker