Mæland til Meløy

Næringsministeren besøker Meløy kommune mandag 9. mai for å delta på Meløyseminaret og besøke Glomfjord industripark.

Hva: Meløyseminaret – verdiskaping på Nordlandskysten

Hvorfor: Årlig konferanse og viktig treffpunkt for næringslivet i regionen.

Når: Klokken 11.15-11.45

Hvor: Halsa samfunnshus, Kirkeveien 8178 Halsa

Hva: Besøke Glomfjord industripark og bedriften Norwegian Crystals

Hvorfor: Norwegian Crystals produserer blokker, wafere og moduler av silisium til solcelleproduksjon. Dette skjer gjennom et innovativt konsept selskapet utvikler. Etablert i 2012 av tidligere REC-ansatte, og leverer i dag til ledende solindustriselskaper. Legger vekt på å bruke ren norsk vannkraft i produksjonen.

Når: Klokken 13.15-15.00.

Hvor: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker