Mæland til Nor-Shipping

Næringsminister Monica Mæland deltar på Nor-Shipping, tirsdag 2. juni.

Nor-Shipping er en av verdens viktigste shippingmesser. Internasjonale shippingtopper og maritime aktører fra mer enn 80 land møtes til utstillinger, konferanser og debatter.

Næringsministerens program

07:30: Frokostmøte

Mæland inviterer politikere og nøkkelpersoner i næringen til frokostmøte.

Temaet er den maritime næringens muligheter og utfordringer i lys av verdensøkonomien, miljøutfordringer og behovet for internasjonal regulering.

Blant deltakerne er viseminister Hiroshi Muto fra det japanske transportdepartementet, Singapores transportminister Lui Tuck Yew, og admiral Paul f. Zukunft fra US Coast Guard.

Hvor: Thon Arena Hotel Lillestrøm, room separée 3.

Frokostmøtet er lukket, men mulighet for foto ved oppstart.

09:00: Åpningen av Nor-Shipping

Næringsministeren deltar i debatt.

10:30: Omvisning

Mæland ledsager H.M. Kong Harald på omvisning blant utstillerne.

Ca 11:00: Prisutdeling – Ship of the Year

Mæland deler ut ut prisen Ship of the year for Skipsrevyen. Rederier, verft og designere kjemper en hard kamp om den prestisjetunge prisen. H.M. Kong Harald er til stede under seremonien.

Hvor: Hall C.

Ca. 11:15: Mæland besøker utstillere

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»