Mæland til Trondheim

Mandag 7. april besøker næringsminister Monica Mæland Trondheim. 

Hun skal blant annet holde innlegget ”Kunnskap for konkurransekraft” på NHO Trøndelags årskonferanse, og dele ut Nyskapningsprisen 2014.

Programmet til Mæland ser ut som følger:

Klokken 09.15-11.30: Møte med SIVA SF i Pirsenteret 7

Klokken 11.40-13.00: Innlegg på NHO Trøndelags årskonferanse på Rica Nidelven Hotell i Havnegata 1-3

Klokken 13.00-16.00: NTNU/SINTEF/Marintek (fra klokken 13.10-14.25 på Gløshaugen i Kjemiblokk 1 i Sem Sælands vei 14 og fra 14.35-16.00 på Tyholt i Marinteknisk Senter
Otto Nielsens veg 10).

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no, eller pressevakten: 902 51 303 (ikkje SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker