Mer effektiv kontroll fra Justervesenet

Fra 1. januar vil Justervesenet ta inn årsavgift istedenfor å ta betalt bare når de er på kontroll. Målet er bedre og sikrere tilsyn.

- Vi ønsker at både forbrukere og bedrifter skal være sikre på at det de kjøper har riktig vekt. Endringen vi nå gjør styrker Justervesenets mulighet til å gjøre gode og sikre tilsyn, sier næringsminister Monica Mæland.

Justervesenet gjør en viktig jobb. De passer blant annet på at du betaler for nøyaktig den bensinen du fyller på bilen din, at eplene i butikken veier akkurat 1,2 kilo og at taksameteret i drosjen ikke ruller lengre enn drosjen har kjørt.

Frem til nå har Justervesenets kontrollører tatt betalt hver gang de har kommet på kontroll. Fra nyttår kan Justervesenet i stedet hente inn årsavgift.

- Det er ikke nødvendigvis best å kontrollere måleinstrumentene hvert år eller annethvert år. Ofte er det bedre å komme uanmeldt og med ujevne mellomrom. Justervesenet kan bare gjøre dette hvis de tar inn årsavgift, sier næringsministeren.

Brukerne av disse måleinstrumentene må derfor betale årsavgift til Justervesenet fra 2016. Endringen trer i kraft 1. januar 2016.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker