Mer kongekrabbe til turister

Regjeringen vil la flere turister fiske kongekrabbe i Finnmark.

- Reiselivsnæringen i Finnmark har hatt en positiv utvikling, og de har arbeidet systematisk med å bygge opp kongekrabben som en merkevare for fylket. Nå ønsker regjeringen å videreutvikle reiselivet i Nord-Norge, sier Ronny Berg, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet har derfor besluttet å øke andelen kongekrabbe som settes av til turistfiske og reiselivsbedrifter. I 2017 settes det av 8000 kg, opp fra 4000 kg i år.

– Vi mener dette vil bidra til verdiskapning. Reiselivsnæringa blir stadig viktigere for regionen og en større andel kongekrabbe til turistfiske og reiselivsbedrifter kan bidra til økt omsetning og viktige nye arbeidsplasser, sier statssekretær Ronny Berg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»