Miljøregler for polare farvann i havn

Nå er siste brikken i polarkoden på plass. I dag vedtar FN sjøfartsorganisasjons de nye reglene, tilpasset forholdene i polare farvann.

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Nå er vi i havn. I dag ble miljødelen av polarkoden og endringene som gjør de bindende vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).

– Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig utvikling av nordområdene. Det er viktig at både sikkerhetsdelen og miljødelen av Polarkoden nå er vedtatt, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Isen rundt polene smelter. Det gir nye muligheter for næringslivet. Samtidig vil økt skipstrafikk kunne utgjøre en risiko for det sårbare miljøet i området. Ekstreme værforhold, mørketid og islagte farvann er en konstant utfordring. Dette gjelder både for sikkerheten for skip, personer om bord, men også for miljøet.

Nå når Polarkoden trer i kraft betyr det strengere miljøkrav til skip i Arktis og Antarktis. Miljødelen av koden inneholder blant annet et totalforbud mot å slippe ut olje og skadelige stoffer. Sikkerhetsdelen ble vedtatt i november i fjor.

– Det er et viktig skritt på veien for å sikre bærekraftig skipsfart i polare farvann. Polarkoden gjelder for alle skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis, sier Mæland.

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2017.

Fakta om polarkoden

  • Utviklingen av bindende regler for skip som opererer i Arktis og Antarktis ble satt på IMOs agenda i 2009, etter forslag fra Danmark, Norge og USA.
  • Norge har ledet arbeid med Polarkoden i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).
  • Koden er todelt, og består av en sikkerhetsdel og en miljødel.
  • Polarkoden gjelder for Antarktis og Arktis. For Norge betyr dette at områdene rundt Svalbard og Bjørnøya er omfattet av koden.
  • Reglene håndheves av hver enkelt flaggstat.
  • I tillegg vil Norge kunne kontrollere andre lands skip når de ankommer norske havner (havnestatskontroll).
  • De nye reglene trer i kraft 1. januar 2017.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker