Mindre papirarbeid for sameige

- Sameige treng ikkje lenger å registrere kvar enkelt sameigar i Einingsregisteret. Dette gir mindre papirarbeid både for næringslivet og private, seier næringsminister Monica Mæland.

Dei fleste sameige er knytt til fast eigedom, og eigarar er registrerte i grunnboka. 

-Det er ikkje behov for dobbel registrering. I tillegg ser vi at det har vore krevjande å samle inn og halde ved like informasjon om kven som er sameigarar. Derfor fjernar vi no kravet om å registrere desse opplysningane, seier næringsminister Monica Mæland. 

Stortinget vedtok forenklinga i lova om Einingsregisteret 8. juni. Endringa trer i kraft 1. juli.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»