Mot full drift ved Hydro i Sunndal

Hydro har offentliggjort at selskapet vil gjenåpne deler av produksjonslinjen SU 3 på Sunndal i juni i år, med ambisjon om full drift i løpet av året. - Hydros beslutning betyr at mange viktige arbeidsplasser på Sunndal er sikret videre aktivitet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

-Gjenåpningen er en klar indikasjon på at markedet for aluminium er betydelig bedret etter finansuroen og at Hydro har tro på fremtidig virksomhet på Sunndal, sier Giske.

Næringsministeren besøkte Sunndal nylig og fikk erfare hvilken betydning denne nøkkelbedriften har i regionen og for norsk industri.

-Norsk kompetanse innenfor produksjon av aluminium er verdensledende på energieffektivitet og miljøutslipp. Dette utgangspunktet må vi bygge videre på, sier Giske.

Produksjonslinjen SU 3 på Sunndal ble midlertidig nedstengt under finansuroen i 2009.

Nedstegningen innebar permittering av om lag 100 ansatte og redusert produksjonskapasitet på 100 000 tonn aluminium, av en totalkapasitet på nær 400 000 tonn. Stengningen ble begrunnet i en krevende markedssituasjon for aluminium i forbindelse med finansuroen.

For spørsmål ta kontakt med NHDs pressetelefon: 902 51 303. 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker