Møte om Russlands importforbud av norsk sjømat

Torsdag 14. august kl. 11:00 har Nærings- og fiskeridepartementet invitert til et møte med næringsorganisasjonene. Dagsorden vil være konsekvensene av Russlands importforbud og mulige tiltak.

- Jeg er fornøyd med at Norges Sjømatråd sist fredag varslet at de vil styrke markedsføringsarbeidet, og omprioritere ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Vi vil i tett samarbeid med næringen se på også andre tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen. Jeg vil vurdere alle innspill, og jeg har oppfordret næringen til å komme med sine synspunkter på hva som best kan bidra både på kort og lang sikt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Følgende organisasjoner vil delta på møtet: Norges Sildesalgslag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes Forbund, Norges Sjømatråd. Møtet vil bli ledet av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»