Mottar sluttrapport for Framtid i nord-prosjektet

Næringsministeren og fiskeriministeren mottar sluttrapporten for kunnskapsinnhentingen Framtid i Nord, tirsdag 8. april.

Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har over de siste to årene hentet inn kunnskap om hvordan økt satsing på verdiskaping påvriker reiseliv, fiskerirelaterte virksomheter, fornybar energi og mineralnæringen i Nord-Norge.

Sluttrapporten fra dette arbeidet overleveres statsrådene Monica Mæland og Elisabeth Aspaker tirsdag.

Tid: tirsdag 8. april, kl. 13.30.
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8.

Les mer om «Framtid i Nord» her.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker