Mulig kjøp av aksjer i Cermaq ASA

Nærings- og handelsdepartementet iverksetter nå en prosess for mulig kjøp av aksjer i Cermaq ASA. Samtlige aksjonærer i Cermaq ASA inviteres til å melde inn eventuelle salgstilbud, til Handelsbanken Capital Markets, som departementet har engasjert som megler i denne sammenheng.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har fremmet en proposisjon til Stortinget (Prop. 178 S (2012-2013)) om blant annet fullmakt til å øke sin eierandel i Cermaq ASA til 65%. NHD inviterer i dag på denne bakgrunn aksjonærer i Cermaq til å gi bud for salg av hele eller deler av sin beholdning. Tilbudet vil bli gjennomført som en ”reverse dutch auction”, der auksjonsholder mottar tilbud om salg av aksjer på forskjellige prisnivåer. Auksjonen starter i dag 20. juni klokken 09.00 norsk tid og holdes åpen til mandag 24. juni kl. 16.30 norsk tid med mindre melding om forlengelse blir gitt.

NHD tar i denne auksjonen sikte på å kjøpe inntil 10,75 millioner aksjer i Cermaq, tilsvarende ca. 11,6% av totalt antall utstående aksjer i selskapet.  Antallet aksjer som skal kjøpes kan økes til 19,8 millioner aksjer, tilsvarende ca 21,6% av totalt utestående aksjer.

Følgende prinsipper gjelder for auksjonen:

  1. 1.      Minste budvolum er 5000 aksjer.
  2. 2.      Aksjeeierne bes melde inn for ulike kursnivåer det antall aksjer man ønsker å selge på vedkommende kursnivå. Kursnivåene må spesifiseres på basis av intervaller på NOK 0,50.
  3. 3.      Innmeldte kursnivåer og priser vil være bindende for aksjeeieren.
  4. 4.      NHD vil etter utløpet av auksjonsperioden, avhengig av innmeldt interesse for å selge på ulike kursnivåer, bestemme samlet kjøpsvolum og tilhørende aksjepris som klarerer dette volumet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Dokumenter og linker