Næringsminister Mæland til Bergen

Næringsminister Monica Mæland deltar på NHO Reiselivs årskonferanse, og på åpningen av festspillene i Bergen, onsdag 21. mai.

NHO Reiseliv arrangerer sin årskonferanse i Bergen denne uken. Næringsministeren åpner programmet onsdag, og skal holde innlegg om politikk og reiseliv.

– Så sent som forrige uke ble nordlyset på Nordkapp stemt frem av britene som verdens beste reiseopplevelse. De vil heller se norsk nordlys fremfor Venezia, Taj Mahal og Grand Canyon. Vi har et kjempepotensiale som turistland som vi ikke utnytter fullt ut, sier næringsminister Monica Mæland.

Les mer om årskonferansen her.

Mæland skal også delta på åpningen av festspillene i Bergen. 

- Festspillene i Bergen er kanskje Norges viktigste musikk- og teaterfestival. Det er alltid en stor opplevelse å være til stede når Bergen viser seg fra sin beste side, sier Mæland.

Les mer om festspillene her.

Denne uken er Hannah Bergflødt Vikse (15) på arbeidsuke hos næringsministeren. Hun går i 9. klasse ved Storetveit skole i Bergen. Vikse deltar også på årskonferansen og åpningen av festspillene.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker