Næringsministeren besøker Agra/Mills

Næringsminister Monica Mæland opnar Agra/Mills sitt nye hovudkontor i Oslo onsdag 7. desember.

Det nye hovudkontoret ligg på Grünerløkka i Oslo, i dei gamle fabrikklokala til Mills. Det var her produksjonen starta opp i 1885.

Agra blei etablert av K.K. Heje. Heje-familien eig hundre prosent av konsernet etter at dei kjøpte ut Unilever i 2015. Agra omset for om lag 3 milliardar kroner.

I tillegg til den offisielle opninga blir det omvising og presentasjon av Mills sitt arbeid med innovasjon.

Når: Onsdag 7. desember kl 14:30.

Kor: Sofienberggt 19, Oslo.

Pressekontakt:
Pressevakta i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikkje sms),

media@nfd.dep.no

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker