Næringsministeren møter den maritime næringen i Haugesund

Næringsminister Monica Mæland besøker Haugesundkonferansen tirsdag 4. februar. 

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for det maritime miljøet i Norge, og samler rundt 300 representanter fra næringen. Nærskipsfart, grønn teknologi og innovasjon er noen av hovedtemaene i år.

- Nå skal maritim næring merke at vi har fått en ny og mer næringsvennlig regjering, varsler Mæland i sitt innlegg.

Det skal gjøres blant annet gjennom næringsrettet forskning, forenkling, ta vare på miljøet og ta ansvar i Arktis. Mæland vil være tilgjengelig for pressen etter at hun har holdt sitt innlegg klokken 10.45-11.15.

Hva: Haugesundkonferansen  

Når: Tirsdag 4. februar, kl. 10.45.

Hvor: Rica Maritim Hotel, Haugesund

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no (med til Haugesund), eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker